• Gratis verzending in Nederland vanaf € 175,00

  • Professionele werkplaats

Zoeken

Disclaimer

 

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.zundapp-tuningcenter.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zundapp-Tuningcenter.nl.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Zundapp-Tuningcenter.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij Zundapp-Tuningcenter.nl.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst
met Zundapp-Tuningcenter.nl te mogen claimen of te veronderstellen. Zundapp-Tuningcenter.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks
deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht
voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande melding.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Zundapp-Tuningcenter.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk
voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Zundapp-Tuningcenter.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
websites van derden.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.zundapp-tuningcenter.nl op deze pagina.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »